style1 style2 style3
Search Ловеч Днес.com

Lovech today  >  Ловеч  >  Ловеч новини


В Областна администрация заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

By  Last updated: 1st February 2013

Днес, 30 януари, в Областна администрация се проведе работно заседание на Областния съвет за сътрудчинество по етническите и интеграционни въпроси. То бе председателствано от областния управител Ваня Събчева.
В изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приета от НС с Решение от 1 март 2012 г. (ДВ бр.21 от 13 март 2012 г.) в края на миналата година в област Ловеч стартира процесът на областно планиране, което включва изготвяне на Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите и общински планове за действие на всички общини на територията на областта. В тази връзка на 29 ноември 2012 г. се проведе заседание и координационно-информационна среща на Областния оперативен екип, сформиран със заповед на областния управител с цел разработване на общинските планове за действие към Областната стратегия. Общинските екипи бяха запознати с насоките за областно планиране.
Днес те представиха направеното досега по общини. Навсякъде в областта се провеждат обществени обсъждания по темата, като общините се стремят да привлекат за участие в тях представители на ромската общост. Активно се работи във всички общини, материалите от общинската администрация в Ловеч са на разположение в интернет страницата на общината. Всички общини се отнасят изключително сериозно като полагат всички усилия да приобщят в обсъждането на тези въпроси и неправителствени организации, и представители на ромския етнос, стана ясно още на работното заседание.
Бе прието най-късно до 8 февруари да бъдат изпратени в Областна администрация в електронен вид готовите общински планове за действие.
На днешното заседание бе коментирана и разработената и предоставена в общините аналитична част на проекта на Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите. Направихме го, за да ви улесним при изготвянето на анализите към общинските планове, като ползвате предоставените от нас данни. В момента се разработва стратегическата част, а проектът на стратегията ще ви бъде изпратен в електронен формат в началото на февруари, поясни Ваня Събчева, като подчерта, че екипът в областна администрация очаква и ще се съобрази с писмените коментари и становища по темата. Те ще бъдат отразени в областния документ преди той да се финализира.
Райко Райков, началник на РИО на МОМН, изнесе информация, че през миналата година са обучени 186 възрастни роми, което е добро начало. Той изрази мнението, че повишаването на образованието на родителите спомага за по-добрата мотивация на ромските деца да се образоват, като подчерта, че област Ловеч е с много по-висок дял на обхващане на 5-6 годишните деца в сравнение със средното за страната.
Райков направи и две предложения – кметовете на кметствата да се ангажират по-активно с установяване на децата, които не са обхванати в системата на образованието и да се установят трайни практики за ограмотяване и продължаващо образование на възрастни лица под формата на вечерно обучение, а не да се подхожда кампанийно само в рамките на няколко месечни курсове, които не дават желаните резултати.
Областният управител предложи в тази връзка да се създаде работна група към ОССЕИВ, която да включва представители на АЗ, РЗИ, ДСП, кметове на общини и кметства, РИО на МОМН и експерти на ОА, което беше прието.
Д-р Чапарова изнесе информация за това, че РЗИ от 5-6 години имат регионална здравна програма, насочена към лица в неравностойно положение, като досега са работили само на територията на община Ловеч, а от тази година ще обхванат цялата област. Вече правят посещения по училищата в населените места, в които има повече представители на малцинствени групи.


Related articles
Спорт тото

ПОРЕДЕН ЩАСТЛИВЕЦ ОТ ПЛЕВЕН ЩЕ УПРАВЛЯВА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ СПОРТ ТОТО

ПОРЕДЕН ЩАСТЛИВЕЦ ОТ ПЛЕВЕН ЩЕ УПРАВЛЯВА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ СПОРТ ТОТО С нов автомобил Opel

1 888 000 ЛЕВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДЖАКПОТЪТ ВЪВ ВТОРО ТЕГЛЕНЕ НА 6/49 ЗА НЕДЕЛЯ

1 888 000 ЛЕВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДЖАКПОТЪТ ВЪВ ВТОРО ТЕГЛЕНЕ НА 6/49 ЗА НЕДЕЛЯ В


RSS Работа от karieri.bg


RSS Работа от jobtiger.bg

  • Шофьор на гондола 17/01/2018
    Венков инженеринг ООДМестоположение: СофияБизнес сектор: транспорт, логистика, спедицияТип заетост: длъжност на пълно работно времеНиво в йерархията: Административен и помощен персонал
  • Шофьор на самосвал 17/01/2018
    Венков инженеринг ООДМестоположение: СофияБизнес сектор: транспорт, логистика, спедицияТип заетост: длъжност на пълно работно времеНиво в йерархията: Административен и помощен персонал
  • Office Assistant 17/01/2018
    BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED JSCМестоположение: СофияБизнес сектор: административни и обслужващи дейностиТип заетост: длъжност на пълно работно времеНиво в йерархията: Административен и помощен персоналTileShop DOMAINNAMERZ CanadaTiles TileAustralia Tiler1 TilerAustralia 0800TILESCOM 0800tilesNZ Tiling TilesAmerica TilesNewYork 0800tilesUK LATiles Tiler
Ducati848 DDUCATI YAMAHAR6 TILESTORE HondaCBR BathroomDesign OpeninghoursWS TilesChicago WDPage NZVisitMe 027Directory SeeInsideWs
700JetSki 900 bikes Boats LovechToday Melbournetileshops ClosingNet Lovech V12 Fishoogle YourLove 359BG Rabotno 52 News AustraliaCarpet Ottyk
KawasakiNinja 0800tiler Ducati1198 Interiors ShopsSydney TileStore 1198 ChicagoTS TilesNZ StoreHours OpeningHours Adhesives Jet-Ski
TShops Grout CCCodes TSydney OPENINGHOURZ TSAustralia ClosimgZ OpeningEU tileshopsbiz closingUK iClosing NYTShops Tadhesives
LondonTS TorontoTS Brisbane ChicagoTS LSstores iOpening TilerNZ HOUSTONTS SydneyS LondonUK TadhesiveNZ AtilerNZ BBathrooms
NEWZEALANDVISIT HoursNZ iopeningUK JetSki LovechD UKTS TLDN4 TstoresINFO EuroexINFO TILESHOPZ SEEINSIDER TadhesivesUK