style1 style2 style3
Search Ловеч Днес.com

Lovech today


Областният управител върна решение на Общински съвет Троян

By  Last updated: 11th October 2012

Областният управител на област Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед решение на Общински съвет Троян, взето на редовна сесия на 27 септември. В него местният парламент в града е отменил свое решение от юни т. г. и на основание разпоредби от ЗМСМА и ЗОС е възложил на кмета да учреди на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост за изместване на трафопост.
В предоставените материали е приложено предложението на кмета на община Троян относно преразглеждането на решение №158/28.06.2012 г. Заедно с това са изложени обстоятелствата, които налагат учредяването на правото на строеж да е безвъзмездно. Изложени са мотиви, че съгласно Договор от 15.05.2012 г. изместването на трафопост № 12 следва да стане за сметка на община Троян. Допълнително се посочва, че „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД ще дари сума равна на правото на строеж  като подпомогне финансово подготовката на празника на гр. Троян.
Приетото решение е незаконосъобразно. Неправилно органът на местно самоуправление се е позовал на чл. 37, ал. 5 от ЗОС, като не е съобразил, че това е норма с общ характер. При регулиране на взаимоотношенията със специални субекти, какъвто е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката. Там се предвижда, че за изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс. Законодателят е предвидил като единствено облекчение процедурата да се извършва без провеждането на търг или конкурс, но императивно е заложил изискването за възмездност. Това нормативно правило не е случайно, а е съобразено с принципите на защита на свободната конкуренция, пише в заповедта на губернатора, с която решението е върнато за ново обсъждане.


Related articles
Спорт тото

ПОРЕДЕН ЩАСТЛИВЕЦ ОТ ПЛЕВЕН ЩЕ УПРАВЛЯВА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ СПОРТ ТОТО

ПОРЕДЕН ЩАСТЛИВЕЦ ОТ ПЛЕВЕН ЩЕ УПРАВЛЯВА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ СПОРТ ТОТО С нов автомобил Opel

1 888 000 ЛЕВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДЖАКПОТЪТ ВЪВ ВТОРО ТЕГЛЕНЕ НА 6/49 ЗА НЕДЕЛЯ

1 888 000 ЛЕВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДЖАКПОТЪТ ВЪВ ВТОРО ТЕГЛЕНЕ НА 6/49 ЗА НЕДЕЛЯ В


RSS Работа от karieri.bg


RSS Работа от jobtiger.bg

  • Шофьор на гондола 17/01/2018
    Венков инженеринг ООДМестоположение: СофияБизнес сектор: транспорт, логистика, спедицияТип заетост: длъжност на пълно работно времеНиво в йерархията: Административен и помощен персонал
  • Шофьор на самосвал 17/01/2018
    Венков инженеринг ООДМестоположение: СофияБизнес сектор: транспорт, логистика, спедицияТип заетост: длъжност на пълно работно времеНиво в йерархията: Административен и помощен персонал
  • Office Assistant 17/01/2018
    BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED JSCМестоположение: СофияБизнес сектор: административни и обслужващи дейностиТип заетост: длъжност на пълно работно времеНиво в йерархията: Административен и помощен персоналTileShop DOMAINNAMERZ CanadaTiles TileAustralia Tiler1 TilerAustralia 0800TILESCOM 0800tilesNZ Tiling TilesAmerica TilesNewYork 0800tilesUK LATiles Tiler
Ducati848 DDUCATI YAMAHAR6 TILESTORE HondaCBR BathroomDesign OpeninghoursWS TilesChicago WDPage NZVisitMe 027Directory SeeInsideWs
700JetSki 900 bikes Boats LovechToday Melbournetileshops ClosingNet Lovech V12 Fishoogle YourLove 359BG Rabotno 52 News AustraliaCarpet Ottyk
KawasakiNinja 0800tiler Ducati1198 Interiors ShopsSydney TileStore 1198 ChicagoTS TilesNZ StoreHours OpeningHours Adhesives Jet-Ski
TShops Grout CCCodes TSydney OPENINGHOURZ TSAustralia ClosimgZ OpeningEU tileshopsbiz closingUK iClosing NYTShops Tadhesives
LondonTS TorontoTS Brisbane ChicagoTS LSstores iOpening TilerNZ HOUSTONTS SydneyS LondonUK TadhesiveNZ AtilerNZ BBathrooms
NEWZEALANDVISIT HoursNZ iopeningUK JetSki LovechD UKTS TLDN4 TstoresINFO EuroexINFO TILESHOPZ SEEINSIDER TadhesivesUK